Kurumsal

Makine Tanıtım Grubu (MTG), Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu tarafından makine sektörünün yurt içinde ve dışında daha etkin bir şekilde tanıtılabilmesi ve imajının geliştirilmesine yönelik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, makine ve aksamları sektörünün ihracatının artırılması, markalaşma, AR-GE ve ortak tanıtım çalışmalarının organize edilmesi amacıyla söz konusu Birliğin 11 Nisan 2007 tarihinde gerçekleştirilen 2006 yılı Olağan Genel Kurulu’nda kararlaştırılarak faaliyete geçmiştir.

Grup; Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu tarafından seçilen üyelerden oluşmaktadır.

MTG'nin Görevleri

  • Yurt içinde ve yurt dışında sektörün tanıtımı ve ihracatın artırılmasına yönelik tanıtım, reklam ve iletişim faaliyetleri gerçekleştirmek,
  • Yurt içi ve yurt dışında fuar, ticaret ve alım heyeti organizasyonları düzenlemek,
  • Makine Sanayii Sektör Platformu üyesi Dernek/Birlik/Oda/OSB’lerin sektörel proje ve faaliyetlerine destek vermek,
  • Türk makine üreticisi ve ihracatçıları ile yurt dışındaki önemli alıcılar arasında etkileşimi sağlamak ve işbirliği imkanları yaratmak amacıyla ticaret merkezleri açmak,
  • Üyelerden gelen proje tekliflerini inceleyerek sonuçlandırmak,
  • Türk makine sektörünün ve sanayinin tanıtımı amacıyla yayınlar çıkarmak,
  • Sektörün gelişimine yönelik stratejiler belirlemek üzere pazar araştırmaları yapmak veya yaptırmak

olarak belirlenmiştir.

Misyon ve Vizyon

Ülkenin ve sektörün ‘refah makinesi’ olmak için varız.

Bunu gerçekleştirmek üzere, ‘Türkiye’nin Makinecileri’ hakkında algı ve düşünce devrimi yaratacak faaliyetler yürüteceğiz.